• Funnel Kafas覺
 • Posts
 • 仁 Viral Olmak ans m覺 Yoksa Bilim mi, ChatGPT ve Yaad覺覺m覺z ok [FK B羹lten #027]

仁 Viral Olmak ans m覺 Yoksa Bilim mi, ChatGPT ve Yaad覺覺m覺z ok [FK B羹lten #027]

Viral Etki, Sat覺 S覺rlar覺, Pazarlama ve Sat覺 Fark覺

仁 Viral Olmak ans m覺 Yoksa Bilim mi, ChatGPT ve Yaad覺覺m覺z ok [FK B羹lten #027]

2 Aral覺k Cuma g羹n羹nden kocaman bir g羹nayd覺n Funnel Kafas覺 b羹lten okuyucular覺na gelsin. Bug羹n Denizli'de Emrah'覺n yan覺nday覺z. Buras覺 癟ok g羹zel bir ehirmi. Ben bug羹n 癟ok heyecanl覺y覺m ger癟ekten son 2-3 g羹nd羹r inan覺lmaz eylere ahit oldum. Birazdan bahsedeceim.

ncelikle tekrar edelim; zaman ve enerjinize sayg覺 duyuyoruz. Eer Funnel Kafas覺 b羹lteninden deer alm覺yorsan覺z son k覺s覺ma giderek abonelikten 癟覺kabilirsiniz.

Bu hafta b羹ltende:

 • Viral(bula覺c覺) eyler 羹retmek ans m覺 yoksa, bilim mi?

 • Nas覺l Viral Etki Yarat覺rs覺n(Podcast)?

 • Sat覺 S覺rlar覺 Serisi

 • Pazarlama ve Sat覺 Ayn覺 ey Deildir!

konular覺na yer vereceiz. Keyifli okumalar.

Son 2 g羹nd羹r chat.openai.com(ChatGPT) arac覺l覺覺yla OpenAI'n覺n sizinle bir diyalog vari konuan, iir, reklam metni, ark覺 yazan akl覺n覺za gelebilecek her t羹rl羹 soruya ger癟ekten iyi derecede cevap veren bir yapay zeka arac覺 gelitirdiler. Aa覺daki gibi bir ekran g繹r羹nt羹s羹n羹 繹zellikle globali takip ediyorsan覺z say覺s覺z kez g繹rm羹 olabilirsiniz.

Yukar覺da da g繹rd羹羹n羹z 羹zere insan inan覺lmaz a覺r覺yor. Bu kadar y覺k覺c覺 bir 羹r羹n羹 癟覺karmak tabi inan覺lmaz farkl覺 etkiler oluturdu ve 癟ok h覺zl覺 bir ekilde yay覺lmaya balad覺. Biz de bug羹n buradan yola 癟覺karak sizinle beraber viral bir i yapabilmenin ad覺mlar覺na bakaca覺z.

Jonah Berger, Contagious(Bula覺c覺) kitab覺nda viral olman覺n ans eseri ger癟ekleen bir eylem deil, bir bilim olduunu s繹yl羹yor. Aamalar覺n覺 da u ekilde s覺ral覺yor.

 • Social Currency(Sosyal Para Birimi) diye 癟evirebiliriz. 襤nsanlar kendilerini iyi, ak覺ll覺, g羹zel g繹sterecek eyleri paylamay覺 sever. Hen羹z dier insanlar覺n fark覺nda olmad覺覺 ama kendisinin yapt覺覺 yeni bir eyler varsa bunu d羹nya ile paylamak ister. Yani buradan al覺nmas覺 gereken ders 羹r羹n ya da fikrin insanlar i癟in deerli ve payla覺labilir olan taraf覺n覺 bulmal覺 ve bu k覺s覺mdan onlar覺 i癟eri 癟ekmelisiniz. Mesela bug羹n ChatGPT'nin yapt覺覺 tam olarak bu insanlar bu yeni ve y覺k覺c覺 teknolojiyi herkesle payla覺yor. Ben de en az 3-4 繹rnek paylat覺m sosyal medya da :)

 • Tetikleyiciler: 襤nsanlar eer yeterli hat覺rlat覺c覺 ile kar覺la覺rlarsa o ey 羹zerinde konumaya devam ederler. Yani ne yapmal覺s覺n覺z insanlara 癟evreleri taraf覺ndan s羹rekli hat覺rlat覺c覺 unsurlar sunmal覺 ve bu sayede 羹r羹n ya da i癟eriin zihinlerinde yer etmesini salamal覺s覺n覺z. Bug羹n sosyal medya tetikleyiciler oluturmak i癟in 癟ok g羹zel bir mecra. Eer 羹r羹n ve hizmetinizin farkl覺 kullan覺c覺lar taraf覺ndan m羹terilerinin kar覺s覺na 癟覺kmas覺n覺 salarsan tam olarak bunu salayabilirsiniz. Daha 繹nce Airfryer ile tetikleyiciler konusunu anlatm覺t覺k. Influencerler bu anlamda 癟ok g羹zel bir tetikleyici oldu.

 • Duygu: nemsersek, payla覺r覺z. 襤nsan olarak doam覺z bu ekilde 癟al覺覺yor. Ve her zaman s繹ylediimiz gibi bir eyler hissetmek demek, ak覺lda kalmak demek. 襤nsanlar覺n paylamas覺n覺 salamak ad覺na doru duyguyu bulmal覺 ve ona hitap etmelisiniz.

 • Genele Yaymak: 襤nsanlar ne kadar 癟ok kiinin senin 羹r羹n ya da hizmetini kulland覺覺n覺 g繹r羹rse, o kadar istekli olur. Dolay覺s覺yla yap覺lmas覺 gereken insanlar覺n paylamas覺na, tavsiye etmesine olanak tan覺mak ve bunu bir pazarlama eforu olmadan yapmaya 癟al覺mak. Yani insanlar覺n d羹羹nceni ya da 羹r羹n羹n羹 benimsemesini salamak 繹nemli bir ad覺md覺r.

 • Pratik Deer nerisi: 襤nsanlar bakalar覺na yard覺m etmeyi sever. Eer insanlara faydas覺 olan bir fikrin varsa, kesinlikle payla覺lacakt覺r. r羹n羹n ya da fikrinin ger癟ek deerini 繹ne 癟覺karmal覺s覺n ki, insanlar onu rahatl覺kla paylaabilsin.

 • Hikayeler: Bilgi insanl覺k tarihi boyunca en iyi hikayeler vas覺tas覺yla aktar覺lm覺t覺r. Eer fikrinizi insanlar覺n paylaabilecei hikayelere d繹n羹t羹rebilirseniz kendiliinden yay覺lmas覺na da olanak tan覺rs覺n覺z.

ChatGPT ve viral bir etki oluturman覺n yollar覺n覺 anlatt覺k.ok 繹nemli bir konuyu da b繹ylece sonland覺rm覺 olal覺m.

Emre

Haftan覺n Podcast B繹l羹m羹

Bir fikrin,羹r羹n羹n veya i癟eriin viral ekilde h覺zla yay覺lmas覺n覺 salayan etmenler var m覺d覺r yoksa tamamen ans eseri mi ger癟ekleir bu hadise.Gelin bunu beraber anlamaya 癟al覺abilelim.

NOT: Funnel Kafas覺 Podcast serisini dinleyen ve Spotify listelerinde yer bulduumuz dinleyicilerimizin payla覺mlar覺n覺 bekliyoruz :) Bizi de etiketleyebilirsiniz. Bakal覺m kimler bizi dinlemi.

Haftan覺n Video 襤癟erii

Sat覺覺n aamalar覺n覺 Hasan'覺n kendine has tarz覺 ve ad覺m ad覺m video serisiyle yeniden hat覺rlay覺p izleyelim.

Her bir videoyu not olarak izlemenizi tavsiye ederiz.

儭 Haftan覺n Tweet Serisi:

Pazarlama ve sat覺 ayn覺 ey deildir. hi癟 bir zaman da olmad覺.Bu yeni ve 癟ok beenilen seri sizlerle.

Eer b羹lteni, sizi Funnel Kafas覺na ulat覺rmak isteyen bir arkada覺n覺zdan ald覺ysan覺z buraya t覺klay覺p kay覺t olabilirsiniz. (Eer hen羹z kay覺t olmad覺ysan覺z!)

Bu haftal覺k bizden bu kadar. Funnel Kafas覺 b羹ltenini iine ve hayat覺na bu perspektiften bakmas覺n覺 istediiniz insanlara ulamas覺 i癟in sosyal medyadan ya da 繹zelden paylaabilirsiniz.

B羹ltenlerle ilgili g繹r羹 ve d羹羹ncelerinizi bu maile cevap olarak yazabilirsiniz.

Haftaya g繹r羹mek 羹zere :)

Funnel Kafas覺ndan uzak kalmay覺n!

Emre & Hasan

P.S. Kendinizi haz覺r hissettiinizde ve bizden deer ald覺覺n覺z覺 d羹羹nd羹羹n羹zde size 3 ekilde yard覺mc覺 olabiliriz.

 1. Facebook/Instagram, Google/Youtube Reklamlar覺 ve Funnel Analizinin Funnel Kafas覺 taraf覺ndan yap覺lmas覺 i癟in buraya t覺klayarak analiz hizmeti alabilirsiniz.

 2. Funnel Kafas覺 ekibi ile 1-1 g繹r羹ebilir ya da dijitaldeki yol haritan覺z ve 癟繹zemediiniz sorunlarla ilgili buraya t覺klayarak dan覺manl覺k alabilirsiniz.

 3. Funnel Kafas覺 ekibinden stratejik dan覺manl覺k almak isterseniz buraya t覺klay覺p 繹n g繹r羹me i癟in randevu oluturabilirsiniz.

Join the conversation

or to participate.